Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Εμείς, η συμβουλευτική εταιρεία Stefanis Marketing Consulting GmbH, παρέχουμε κάτω από τα Σήματα κατατεθέν (labels) “all-in-one-digital-hotel” και “all-in-one-channel-manager.com”, “channel-manager-hotels.com” ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις σε συνδυασμό με Τρίτους παρόχους. Η συμβουλευτική μας εταιρεία Stefanis Marketing Consulting GmbH με έδρα το Πότσνταμ (Γερμανία) αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις υποχρεώσεις μας ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Αναγνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των προσώπων με τα οποία συναλλασσόμαστε. Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 25η  Μαΐου 2018.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τα πλήρη στοιχεία μας είναι:

Stefanis Marketing Consulting GmbH
Große Weinmeisterstr. 26a
14469 Potsdam

Τηλ. ++49 331 8872 2761
E-Mail: info@stefanis-consulting.de
https://www.stefanis-consulting.de/

Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους η Stefanis Marketing Consulting GmbH συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η χρήση του ιστότοπού μας είναι συνήθως δυνατή χωρίς την παροχή προσωπικών πληροφοριών. Όσον αφορά τα προσωπικά μας δεδομένα (για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αυτό γίνεται πάντα σε βάση freiwilliger. Αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Πολιτική απορρήτου για τη χρήση του Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας αναλύσεων ιστού Google Analytics. Ο παροχέας είναι το Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Το Google Analytics χρησιμοποιεί λεγόμενα cookies . Αυτά είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Με την ενεργοποίηση της ανωνυμίας IP σε αυτή την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας θα περικοπεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα μειωθεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που παρέχεται από το Google Analytics ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies από μια αντίστοιχη ρύθμιση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπ. Η διεύθυνση IP σας) στο Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, με τη λήψη του browser plug-in που διατίθεται στην ακόλουθη σύνδεση και εγκαταστήστε:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el .

Βεβαιώνουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει μόνο να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε, και να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο σε σχέση με τα αιτήματα που μας στείλατε, προκειμένου να σας παρέχουμε τις ζητούμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις λύσεις ξενοδοχειακού λογισμικού και τις περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών σύμφωνα με το άρθ. 13 DSGVO για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα των χρηστών επεξεργάζονται μόνο όταν υπάρχει νόμιμη άδεια, δηλαδή,

  • να παρέχουμε τις συμβατικές υπηρεσίες μας (π.χ. διεκπεραίωση αιτημάτων, προσφορών και παραγγελιών για λύσεις ή εφαρμογές λογισμικού μέσω διαδικτύου), 
  • εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεσή σας (ιδίως στις συμβάσεις μας) ή
  • λόγω θεμιτών επιχειρηματικών συμφερόντων μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, βελτιστοποίηση και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια της προσφοράς λογισμικό μας με τις εμπορικές ονομασίες / σήματα (labels)”all-in-one-digital-hotel” και “channel-manager-hotels”, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 lit στ. DSGVO, ιδίως όσον αφορά τη μέτρηση της εμβέλειας, τη δημιουργία προφίλ για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ, καθώς και τη συλλογή δεδομένων πρόσβασης και τη χρήση υπηρεσιών τρίτων).

Μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτους, σε συνεργάτες και παρόχους τεχνολογίας, σε τρίτη χώρα ή σε άλλο διεθνή οργανισμό

Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους είναι μόνο εντός των ορίων των νομικών απαιτήσεων. Μεταβιβάζουμε μόνο τα δεδομένα των χρηστών σε τρίτους, αν συμβαίνει αυτό, για παράδειγμα, εάν αυτό απαιτείται για συμβατικούς σκοπούς ή βασίζεται σε νόμιμα συμφέροντα στην οικονομική και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής μας.

Εάν χρησιμοποιήσουμε υπεργολάβους, παρόχους τεχνολογίας ή εξωτερικούς συνεργάτες λογισμικού για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, θα λάβουμε κατάλληλες νομικές προφυλάξεις και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας  δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, απαιτούμε από όλους τους εταίρους μας μια πολιτική απορρήτου συμβατή με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) και την εφαρμογή της. 

Δεν θα υπάρξει μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή τη νομική βάση. Οι τρίτες χώρες είναι χώρες στις οποίες το GDPR δεν είναι άμεσα εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτό περιλαμβάνει βασικά όλες τις χώρες εκτός της ΕΕ ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Σεβόμαστε τις αρχές οικονομίας των δεδομένων και της αποφυγής των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας που παρέχονται σε εμάς μόνο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς ή όπως καθορίζουν οι διάφορες περίοδοι αποθήκευσης που παρέχει ο νομοθέτης. Εάν λήξουν οι αντίστοιχες προθεσμίες, τα δεδομένα σας ως συνήθως και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς θα μπλοκαριστούν ή διαγραφούν.

Πληροφορίες, ακύρωση, αποκλεισμός

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον παραλήπτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και το δικαίωμα να διορθώσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα.

Φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την παροχή των προσωπικών δεδομένων που μας διαβιβάζονται σε μορφή αρχείου, η οποία να επιτρέπει τη μεταφορά σε άλλη τοποθεσία.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Φροντίζουμε να εκπληρώνουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που συμβάλλουν στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τα τελευταία πρώτυπα της τεχνολογίαςμε σκοπό να διασφαλιστούν οι κανόνες της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, όσον αφορά τις περιπτώσεις τυχαίας ή σκόπιμης απώλειας, καταστροφής ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ένα από τα μέτρα ασφαλείας είναι η κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή μας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται μια τεχνική κρυπτογράφησης 128-bit SSL (AES 128). Αυτό περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP σας.

Προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας, έχουμε λάβει διάφορα μέτρα για πρόσβαση, πρόσβαση και έλεγχο πρόσβασης.

Προκειμένου να διατηρήσουμε την ακεραιότητα των προσωπικών σας πληροφοριών που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας, έχουμε λάβει διάφορα μέτρα για τη διέλευση και τον έλεγχο των εισροών.

Για να διατηρήσουμε τη διαθεσιμότητα των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας, έχουμε λάβει διάφορα μέτρα για έλεγχο παραγγελιών και διαθεσιμότητας.

Τα μέτρα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται θα βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Παρά τις προφυλάξεις αυτές, λόγω του μη ασφαλούς χαρακτήρα του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων σας στο λογισμικό μας στο διαδίκτυο. Εξαιτίας αυτού, οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων από εσάς στην online προσφορά μας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Χρήση του Google Maps

Χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google για την εμφάνιση χαρτών και τη δημιουργία χαρτών πρόσβασης. Οι Χάρτες Google χρησιμοποιούνται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Με τη χρήση αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς, αποδέχεστε τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων που συλλέξατε (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) από την Google και οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους της ή από τρίτους. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών των Χαρτών Google βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφάνεια, τις επιλογές και την πολιτική απορρήτου υπάρχουν στο Κέντρο απορρήτου Googleogle: https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/?fg=1 

Χρήση των plugins κοινωνικών δικτύων στις ιστοσελίδες μας ή τις ιστοσελίδες των πελατών μας

Στις συνδέσεις ιστοσελίδων των κοινωνικών δικτύων Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo park, Καλιφόρνια, 94025, ΗΠΑ), Twitter κλπ. είναι ενσωματωμένα plugins, τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπό τους π.χ. για το Facebook ή το “Like-Button” (“Like”) στην ιστοσελίδα μας. Μια επισκόπηση των plugins του Facebook μπορεί να βρεθεί εδώ: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ . 

Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπους, τότε το plugin του εκάστοτε επιλεγμένου κοινωνικού δικτύου δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή κοινωνικού δικτύου. Όλα τα κοινωνικά δίκτυα λαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν επισκεφτεί έναν από τους ιστότοπους (τους πελάτες μας ή τους πελάτες μας) με τη διεύθυνση IP τους. Επισημαίνουμε ότι ως πάροχος των ιστοσελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων και τη χρήση τους από τα κοινωνικά δίκτυα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.

Cookies

Οι σελίδες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν εν μέρει λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα cookies συνόδου. Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε την επόμενη φορά που το επισκέπτεστε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση των cookies και επιτρέπουν cookies μόνο κατά περίπτωση, ενεργοποιήστε την αποδοχή cookies για ορισμένες λειτουργίες ή να αποκλείσει γενική και αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Aρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής μας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος Browser / έκδοση του προγράμματος περιήγησης
  • χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
  • Διεύθυνση URL αναφορέα
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση
  • Ώρα του αιτήματος διακομιστή

Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε συγκεκριμένα άτομα. Δεν θα γίνει συγχώνευση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε αυτά τα δεδομένα αναδρομικά, εάν λάβουμε γνώση συγκεκριμένων ενδείξεων για παράνομη χρήση.

Φόρμα επικοινωνίας ή άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας

Υπάρχουν διάφορα κανάλια επικοινωνίας μαζί μας π.χ. εάν επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας / αιτημάτων στις ιστοσελίδες μας stefanis-consulting, channel-manager-hotels, ή μέσω E-mail, τηλεφώνου, φαξ, μέσω Skype, ή κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή στην App https://app.all-in-one-digital-hotel.com/client/#/signup. Τότε συμφωνείτε και αποδεχόσαστε την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ποιά δεδομένα συλλέγονται στην περίπτωση μιας φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να δείτε από την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Τα δεδομένα σας θα μεταδοθούν με ασφάλεια (κρυπτογραφημένα με SSL). Οι πληροφορίες που παρέχετε αποθηκεύονται αποκλειστικά για το σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματος και για πιθανές ερωτήσεις που τυχόν να υπάρξουν στη διαμόρφωση μιας προσφοράς.

Αφού χρησιμοποιήσετε μία από τις προσφερόμενες web-based λύσεις λογισμικού παρέχουμε περαιτέρω επικοινωνία μέσω ολοκληρωμένων Messenger (powered by Intercom, drift) ή παρόμοια συστήματα λογισμικού / CRM του αντίστοιχου προμηθευτή του λογισμικού με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας, ώστε να πετυχαίνουμε πιό αποτελεσματική και γρήγορη επεξεργασία των αιτημάτων των χρηστών.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν χωρίς άδεια στη διαδρομή μετάδοσης. Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι χρησιμοποιούμε λογισμικό για το φιλτράρισμα ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας Spam). Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας Spam μπορεί να απορρίψει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν έχουν αναγνωριστεί ως ανεπιθύμητα από ορισμένες λειτουργίες.

Διαφήμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η χρήση των δημοσιευμένων στο πλαίσιο των πληροφοριών επαφής των υποχρεώσεων αποτύπωσης για την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών απορρίπτεται. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Opt-in/Opt-out).

Προστασία δεδομένων μέσω Ενημερωτικού Δελτίου

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter) μέσω μιας από τις ιστοσελίδες μας, τότε θα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από εμάς για δικούς σας λόγους προώθησης και ενημέρωσης με τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συγκατατεθεί ρητά σε αυτό, ως εξής:

“Ναι, θα ήθελα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο! Αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου. “

Στο newsletter μας ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο ή με το κατάλληλο μήνυμα σε εμάς, e-mail  info@stefanis-consulting.de  ή support@all-in-one-digital-hotel.de. Μετά την ακύρωση, η διεύθυνση σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα διαγραφεί αμέσως από τη λίστα αλληλογραφίας των ενημερωτικών δελτίων μας και θα συμπεριληφθεί σε ένα αρχείο κλειδώματος για την εξασφάλιση της απόσυρσης.

Με το ενημερωτικό δελτίο που παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη καταχωρείται με ψευδονομία. Αυτά είναι τα ακόλουθα ψευδώνυμα δεδομένα. 

Για να παραδώσουμε το ενημερωτικό δελτίο, συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, https://en.sendinblue.com ή www.mailchimp.com ή www.intercom.com. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα προωθηθούν σε έναν από αυτούς τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και την επεξεργασία τους αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Αλλαγή πολιτικής απορρήτου

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προσαρμόζουμε περιστασιακά την πολιτική απορρήτου μας ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόσουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στην πολιτική απορρήτου. Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επηρεάσει την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Η νέα σας επίσκεψη θα υπόκειται στη νέα πολιτική απορρήτου.

Εμπορικό σήμα

Κάθε εταιρεία ή εμπορικό σήμα που αναφέρεται εδώ είναι ιδιοκτησία της αντίστοιχης εταιρείας. Η ονομασία των σημάτων και των ονομάτων έχει καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς.

Einzelheiten über Google Web Fonts finden Sie unter: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about und weitere Informationen in den Datenschutzbestimmungen von Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Quelle: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de